اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
رضايت فرماندار چناران از نحوة ارائه خدمات امور آبفاي اين شهرستان
فرماندار چناران ضمن تشكر و قدرداني از مديرعامل آبفاي خراسان رضوي از نحوة ارائه خدمات مطلوب امور آبفاي اين شهر ابراز رضايت كرد. بنا به گزارش روابط‌عمومي آبفاي خراسان رضوي فرماندار شهرستان چناران كه در جلسه‌اي مشترك با مديرعامل آبفاي خراسان رضوي حضور داشت از زحمات وی و همكاران پرتلاش امور آب و فاضلاب اين شهر تقدير و تشكر كرد. در اين ديدار كه به منظور همكاري بيشتر بين شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي و فرمانداري صورت گرفت حسيني فرماندار اين شهر ضمن تشكر از نحوة ارائه خدمات به مردم توسط امور آبفاي چناران با اشاره به فصل گرما وضعيت آب رساني به مردم را مطلوب ارزيابي كرد. وي اعلام كرد: مبلغ 1 ميليارد و 500 ميليون ريال از مجموع اعتبارات عمراني چناران به آب و فاضلاب اختصاص يافته است. طاهري مديرعامل آبفاي خراسان رضوي نيز طي گزارشي روند اجرايي طرح هاي آب رساني چناران را اعلام و درخصوص برنامه‌ها و اقدامات اين شركت جهت تأمين آب موردنياز مردم در فصل تابستان توضيحات لازم را ارائه كرد. وي گفت: با برنامه‌هاي صورت گرفته در تابستان سال جاري شاهد بي‌آبي و يا مشكل قطعي آب در اين امور نخواهيم بود.
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ