اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
درخواست از مدیران سازمان ها و ارگان ها در كرمان برای مدیریت مصرف آب
با آغاز فصل گرم سال، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کرمان با ارسال نامه ای به مدیران سازمان ها و ارگان های این شهر از آنها خواست نسبت به مدیریت مصرف آب در سازمان های مربوطه تمام تلاش خود را انجام دهند. محمد طاهری در نامه خود یادآور شده است: "با فرارسیدن فصل گرما مصرف آب نیز افزایش یافته است و نیاز به تولید و ذخیره سازی آب شرب بیش از سایر فصول احساس می شود. از طرفی کاهش نزولات آسمانی و افت چاه های تامین کننده آب شهر کرمان عاملی است که افت فشار در شبکه آبرسانی و پایین آمدن سطح ذخیره آب به ویژه در این برهه از سال به دنبال دارد." در ادامه این نامه آمده است:"بدیهی است مقابله با این معضل همتی همگانی می طلبد که نقش ادارات، سازمان ها، نهادها، و ارگان های بزرگ دولتی از سایر مصرف کنندگان پررنگ تر می باشد. در این میان مدیریت صحیح مصرف آب در ساختمان ها و فضاهای سبز ادارات می تواند از مشکلات تامین و توزیع آب شهروندان تا حد زیادی بکاهد لذا از آن مقام محترم تقاضا دارد مقرر فرمایندضمن اعمال صرفه جویی در استفاده از آب شرب در داخل ساختمان ها و اماکن سرپوشیده و کنترل شبکه های داخلی و رفع نواقص احتمالی، حتی المقدور از آبیاری درختان و فضای سبز داخلی اماکن مربوطه با آب شرب خودداری و در صورتی که این امر اجتناب ناپذیر بوده و منبع دیگری غیر از شبکه آب شهری وجود ندارد، به مسئولین ذیربط آموزش های لازم در خصوص آبیاری به موقع و به اندازه داده شود تا از هدر رفتن آب جلوگیری شود."
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ