اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
به همت شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان رضوي انجام شد:برگزاري كارگاه تخصصي آموزشي كنترل كيفيت آب آشاميدني
كارگاه تخصصي آموزشي كنترل كيفيت آب آشاميدني توسط شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان رضوي در سالن همايشهاي ساختمان مركز گسترش مراقبت هاي بهداشتي برگزار شد. به گزارش روابط عمومي شركت آبفار خراسان رضوي، در اين كارگاه دو روزه كه با حضوركارشناسان كنترل كيفي شركتهاي آب و فاضلاب روستايي و شهري در استان برگزار گردید، آقايان دكتر محمود عليمحمدي؛ استاديار دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، مهندس مجيد قنادي؛ مشاور مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و سردبير نشريه آب و محيط زيست و همچنين دكتر مصطفي علي اكبري؛ مشاور علمي آزمايشگاه هاي شيمي آب و فاضلاب روستايي خراسان رضوي حضور داشتندوسر فصل هاي ذيل ارائه و مورد بحث و بررسي قرار گرفت: 1- مفهوم، علت و اهميت كدورت در كيفيت آب آشاميدني 2- بو در آب شرب 3- Hpc و كاربرد آن در تحليل كيفيت ميكروبي آب آشاميدني و راهبري شبكه هاي توزيع 4- كيفيت و كميت آب در دامها 5- مديريت گندزدائي و كلرزني 6- عارضه هاي مترتب برمازاد عامل هاي شيميايي در آب نمونه برداري پيشرفته براي آزمون هاي فلزات سنگين و سموم مواد عالي.
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ