اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
خط انتقال آب شهر ایوان
آگهی در محدوده: شرکتهای آب و فاضلاب روستایی شرکت منتشر کننده: آب و فاضلاب شهری ایلام بها سند: 150000 ريال مهلت دريافت اسناد: 89/4/17 محل دريافت اسناد: میدان دفاع مقدس - شرکت آبفای استان ایلام - واحد قراردادها تلفن تماس: 08412230120-127 سپرده شرکت در مناقصه: 7000000 ريال شماره حساب جهت سپرده: 0 -------------------------------------------------------------------------------- عنوان روزنامه: فرهنگ جنوب(محلي خوزستان) تاريخ انتشار: 29 / 3 / 1389 شماره صفحه روزنامه: 0 سايت منتشر کننده آگهی: abfa-ilam.ir -------------------------------------------------------------------------------- متن آگهی: شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در نظر دارد پروژه خط انتقال آب شهر ایوان در دو پیمان هر کدام با مبلغ بر آورد 491117742 ریال براساس فهرست بهاء خطوط انتقال آب سال 88 را اجرا نماید لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط تشخیص صلاحیت شده در رشته تاسیسات و تجهیزات دعوت به عمل می آید ظرف مدت 20 روز پس از انتشار آگهی نسبت به خرید اسناد و پیشنهاد قیمت اقدام نمایند
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ