اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
طرح شبکه جمع آوری فاضلاب تربت حیدریه (ناحیه Z7-A)
آگهی در محدوده: شرکتهای آب و فاضلاب روستایی شرکت منتشر کننده: آب وفاضلاب شهری خراسان رضوی بها سند: 0 ريال مهلت دريافت اسناد: 89/04/07 محل دريافت اسناد: دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی به نشانی : مشهد - بلوار وکیل آباد - ابتدای خیابان صدف تلفن تماس: 8663938 سپرده شرکت در مناقصه: مندرج در آگهی ريال -------------------------------------------------------------------------------- عنوان روزنامه: خراسان تاريخ انتشار: 30 / 3 / 1389 شماره صفحه روزنامه: 0 سايت منتشر کننده آگهی: iets.mporg.ir -------------------------------------------------------------------------------- متن آگهی: باسمه تعالی « فراخوان مناقصه عمومی (نوبت اول) » شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد با رعایت آئین نامه اجرایی بند ً ج ً ماده 12 قانون برگزاری مناقصات پروژه مشروحه ذیل را به شرکتهای تشخیص صلاحیت شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری واگذار نماید. ردیف مشخصات پروژه مدت اجرا محل اجرا مبلغ برآورد «میلیون ریال» مبلغ تضمین شرکت در مناقصه «ریال» 1 طرح شبکه جمع آوری فاضلاب تربت حیدریه (ناحیه Z7-A) 15 ماه تربت حیدریه 6195 25100000 2 طرح آبرسانی به فاز دوم شهر گلبهار (خطوط انتقال به مخزن 5000 مترمکعبی) 6 ماه گلبهار 1696 11590000 1- کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی 2-1- دستگاه نظارت ردیف 1 ؛ شرکت مهندسین مشاور پارس آب تدبیر 2-2- دستگاه نظارت ردیف 2 ؛ شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن 3- منبع تامین اعتبار : اعتبارات عمرانی 4- شرایط مناقصه گر ؛ ردیف 1- داشتن حداقل رتبه 5 رشته آب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ردیف 2- داشتن حداقل رتبه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 5- تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی : واجدین شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی (بجز پنجشنبه و ایام تعطیل) جهت دریافت اسناد ارزیابی به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی به نشانی : مشهد ـ بلوار وکیل آباد ـ ابتدای خیابان صدف تلفن 8663938-0511 مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets.mporg.ir اسناد مذکور را دریافت نمایند و ظرف مدت 14 روز نسبت به تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی به دفتر قراردادها اقدام نمایند. 6- مناقصات ردیف 1 و 2 به صورت جداگانه برگزار می شود. 6- سایر توضیحات : پس از ارزیابی کیفی و انتخاب مناقصه گران واجد شرایط، سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و....) کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید.. ضمناً هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir --------------------------------------------------------------------------------
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ