اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
معرفي سنجنده موديس و جنبه هاي كاربردي آن
امروزه علم اين موضوع را ثابت كرده است كه در طول حيات كرة زمين،‌ تغييرات آب و هوايي زيادي صورت گرفته است و در حال حاضر شاخصهاي زيادي وجود دارند كه نشان مي‌دهند تغييرات طبيعي با مداخلة بشر در طبيعت تسريع يافته است و به همين دليل، بشر در وقوع بلاياي طبيعي از جمله گرم‌شدگي جهاني، بالا آمدن سطح آبها، تخريب جنگلها، سوراخ شدن لاية ازن، بارانهاي اسيدي و كاهش تنوع گونه‌هاي زيستي دخالت داشته است. دانشمندان با مشاهدات و اندازه‌گيريها به اين نتيجه رسيده‌اند كه عناصر جوي از قبيل ابرها، گازها و ذرات جوي (هواويز‌ها) بر سطح زمين و اقيانوسها تأثير مي‌گذارند، در مقابل، تغييرات ايجاد شده در سطح زمين و اقيانوسها نيز بر جو زمين تأثير مي‌گذارد. بنابراين به منظور درك بهتر تمام فرايندهاي سطح زمين، جو و تغييرات ايجاد شده در آنها، بايستي كرة زمين را به صورت يك اكوسيستم مطالعه كرد. قبل از اينكه بتوان حركات و تغييرات جهاني را به طور دقيق درك نموده و مدلسازي كرد، بايستي به اطلاعات و داده‌هايي دست يافت. به منظور تمايز روندهاي كوتاه مدت و بلندمدت و همچنين تفكيك پديده‌هاي جهاني و منطقه‌اي، اين داده‌ها بايستي به صورت روزانه و در يك دورة زماني بلندمدت (حداقل 15 سال) جمع‌آوري شوند و اين داده‌ها نيز بايستي نشان‌دهندة مناطقي از سطح زمين، اقيانوسها و جو باشند. همچنين، اين داده‌ها بايستي در يك طيف وسيعي از انرژي، از ماوراء بنفش، مرئي، مادون قرمز تا ميكروويو قرار گرفته باشند. در حال حاضر، سازمان ناسا، سنجنده‌هاي ماهواره‌اي جديدي را براي جمع‌آوري اين داده‌ها توسعه داده است. سازمان ناسا، براي مشاهده و اندازه‌گيري حركات و تغييرات جهاني، سنجنده‌هاي ماهواره‌اي پيشرفته‌اي را طراحي، توسعه و پرتاب نموده‌ است. در اوايل دهة 1980، سازمان ناسا، برنامه‌اي را با نام «سيستم مشاهده كنندة زمين (EOS)» شروع كرد. هدف اصلي اين برنامه، مطالعة كرة زمين مي‌باشد. EOS متشكل از سه جزء يا مؤلفه مي‌باشد كه عبارتند از: 1- سيستم مشاهده كنندة فضايي 2- برنامه تحقيق علمي 3- سيستم اطلاعات و داده‌ها (EOS-DIS) EOS-DIS داده‌ها را ذخيره‌سازي و پردازش كرده سپس آنها را در دسترس تيم تحقيقاتي قرار مي دهد. اولين جزء EOS، كه يك سيستم مشاهده كنندة فضايي مي‌باشد متشكل از يكسري از ماهواره‌هاي با مدارهاي نزديك به قطبي مي‌باشد كه پرتاب اين قبيل ماهواره‌ها از سال 1998 با EOS AM-1 آغاز گرديد و در يك دورة حداقل 15 ساله ادامه خواهد يافت. ”AM“ بيانگر ماهواره‌اي است كه در يك مدار قطبي خورشيد آهنگ پرواز خواهد كرد به طوري كه از طرف قطب شمال به طرف عرضهاي پايين حركت كرده و در موقع صبح از خط استوا عبور خواهد كرد. در سال 2000، ماهواره EOS PM-1 پرتاب گرديده و در يك مدار قطبي خورشيد آهنگ قرار داده شد به طوري كه از قطب شمال به طرف خط استوا حركت نموده و در هنگام بعدازظهر از خط استوا عبور مي نمايد. EOS AM-2 نيز در ماه ژوئن سال 2004 پرتاب شد و بعد نيز EOS PM-2 پرتاب خواهد شد و به همين ترتيب ادامه خواهد يافت مركز سنجش از دور ايران ، روزانه دو تصوير ازسنجنده موديس در بين ساعت 9 صبح الي 13 اخذ مي كند.
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ