اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
ظرفیت تولید آب شرب شوشتر 20 هزار متر مکعب افزایش یافت
معاون آبرساني سازمان آب و برق استان خوزستان گفت: با راه اندازی اضطراری سه حلقه چاه نیمه عمیق کف علی شوشتر در ساحل شرقی رودخانه شطیط، افزون بر 20 هزار متر مکعب در شبانه روز به ظرفیت تولید آب شرب شهرستان شوشتر افزوده شد. به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، مهندس "هوشنگ كسايي" افزود: کار تجهیز چاه های کف علی با اعتباری افزون بر 10 میلیارد ریال در یک اقدام اضطراری به بهره برداری موقت رسید. مهندس "حسن نادی مهر" مجری طرح آبرسانی به شوشتر نيز گفت: عملیات راه اندازی و تجهیز چاه های کف علی شوشتر شامل برق رسانی، خرید و نصب الکتروپمپ ها، ساخت و نصب تابلوها، تهیه لوله ها و اجرای آنها ظرف مدت 45 روز انجام شده است. چاه هاي كف علي شوشتر با 40 متر عمق و دبي 300 ليتر بر ثانيه در شمال شهرستان شوشتر قرار دارند.
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ