اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
سرپرست آبفار شهرستان شبستردر گردهمائي آبداران شهرستان:بيش از 10 كيلومترعمليات لوله گذاري براي آبرساني روستاهاي شبستر درسال 88انجام شده است
گردهمایی آبداران شهرستان شبستر با حضوررنجبر سرپرست آب و فاضلاب روستائي تشکیل و ضمن بحث و بررسي در خصوص مشكلات فني وارائه راهكارهاي لازم در در اين زمينه، رنجبر سرپرست آب و فاضلاب روستائی شهرستان ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی آبداران، ايشان را به کار و همت مضاعف ترغيب و گفت: شما بعنوان بازوان اجرائي این شرکت در جهت تامین آب شرب سالم روستاها نقش بسزایی دارید. وي در ادامه افزود: با تلاش همكاران توسط شركت آب و فاضلاب روستائي در سال گذشته 3900 متر لوله گذاري خط انتقال، 7700 متر لوله گذاري داخل شبكه، 1189 فقره استاندارد سازي انشعابات ، حفر 4 حلقه چاه و 715 فقره انشعاب آب شرب انجام گرفته است.
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ