اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
بهره مندي بيش از 270 روستاي استان از طرحهاي شرکت آب و فاضلاب روستائي استان يزد
با اجراي 87 پروژه عمراني و آب رساني در روستا هاي استان يزد در سال 1388 ، 270 روستاي استان از اين تعداد پروژه و طرح بهره مند شدند معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستائي استان يزد در گفتگوي خبري گفت : شرکت آبفار استان يزد با گامهائي بلند و برنامه هائي ويژه توانسته است با صرف 148 ميليار ريال اعتبار تخصيص داده شده در سال 88 براي طرحهاي عمراني ، آباداني و آبرساني به روستا ها ، برنامه هاي خود به صورت نسبي محقق نمايد . فاتحي با اشاره به اينکه 13 پروژه از اين تعداد ، از اعتبارات مصوب سفر پر خير و برکت مقام معظم رهبري به استان است ، گفت :در اين برنامه ريزي کم سابقه ، بيش از 160 کيلومتر خطوط انتقال و توزيع و همچنين 11540 متر مکعب مخزن ذخيره احداث شده است . عضور هيئت مديره شرکت آب و فاضلاب روستائي استان يزد اضافه کرد : مهمترين طرحها ، تکميل عمليات آبرساني به روستا ها و مجتمعهاي روستائي نيمه تمام ، انتقال آب خارج از حوزه به روستا ها در قالب مجتمعهاي آبرساني ولايت يزد و کوثر صدوق مي باشد . معاون طرح و توسعه آبفار استان ضمن برشمردن طرحهاي بزرگ تامين آب آشاميدني روستاها و بازسازي و بهسازي منابع آبي آسيب ديده اظهار داشت :‌به فضل الهي اين شرکت در سال 89 با همتي مضاعف قصد دارد چندين پروژه بزرگ انتقال آب و تامين آب آشاميدني روستاهاي اردکان ، تفت و يزد را در سال 1389 به پايان برساند و انشاء الله روستائيان عزيز اين شهرستانها از آب آشاميدني و شبکه توزيع برخوردار خواهند شد . فاتحي گفت :‌توجه ويژه به رفع محروميت از روستا هاي کويري استان ، جلوگيري از مهاجرت روستائيان و کمک به آباداني و طراوت روستا هاي استان از اهداف ماست و بر آنيم که با تلاشهاي مضاعف شاخصهاي بهره مندي ، پايداري ، نگهداري ، مطلوبيت را در امر خطير آب رساني به روستا ها در سال جديد ارتقاء دهيم . شايان ذکر اينکه هم اکنون بيش از 85000 مشترک از خدمات شرکت آبفار استان يزد بهره مند مي باشند.
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ