اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
اولين جلسه شوراي هماهنگي آبفار استان يزد برگزار شد
نخستين جلسه شوراي هما هنگي معاونين و رؤساي ادارات شركت آب و فاضلاب روستايي استان در سال جديد به منظور بررسي عملكرد ، برنامه ريزي و رفع مشكلات موجود با حضور مدير عامل ،معاونين و كليه رؤساي ادارات برگزار شد . به گزارش روابط عمومي محمد رضا حاتمي مدير عامل و رئيس هيئت مديره ضمن تقدير،تشكر و تبريك سال جديد تشكيل جلسات شوراي هماهنگي را جهت رفع نواقص و مشكلات موجود امري مهم دانست و خواستار اين شد كه براي اجراي هرچه بهتر و سريع تر طرح ها و برنامه ها ،بيانات مقام معظم رهبري در خصوص نامگذاري سال جديد به سال همت مضاعف و كار مضاعف ،را بايست سر لوحه برنامه ريزي هاي خود قرار داده تا سالي پر بار و متمايز از سال هاي قبل داشته باشيم . محمد رضا نوفرد مسئول اداره روابط عمومي و آموزش همگاني نيز افزود : به منظو.ر هماهنگي و برنامه ريزي كلان براي سال جديد ،بررسي جداول آماري از عملكرد در سال 88 معاونتها و ادارات و همچنين بررسي پروژه ها ي مصوب سفر مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري اين جلسه تشكيل ، و معاونين ، رؤساي ادارات به ارائه گزارش و برنامه ها و بيادل نظر پرداختند . نوفرد اضافه كرد : توجه ويژه به تكميل پروژه ها در موعد مقرر و تقويم تدوين شده و همچنين تسريع در تعويض كنتور هاي خراب ، مكانيزه نمودن سيستم قرائت كنتور ، راه اندازي كارگاه تست كنتور ، راه اندازي و تجهيز اتاق فكر و مركز پذيرش ايده از مباحثي بود كه در اين جلسه پس از بررسي و نظر سنجي به تصويب رسيد . در پايان مدير عامل شركت آب و فاضلاب روستايي تاكيد كرد اين چنين جلسات مي بايست به طور مستمر تشكيل و نتايج آن نيز كاري شود .
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ