اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
برگزاري سمينار آموزشي آبداران در شركت آبفار استان مركزي
سمينار آموزشي كلرزني در تاريخ يكشنبه 19 بهمن سال جاري در شركت آبفار استان مركزي برگزار شد. در اين سمينار يك روزه كه با حضور كليه آبداران شركت آبفار در استان مركزي برگزار شد ، آموزش هايي در خصوص آشنايي با سيستم كلرزن گازي توسط كارشناسان شركت آبفار و شركت سالم آب به آبداران روستايي داده شد . شركت آبفار براي چندمين بار اين آموزش ها را براي افزايش سطح علمي آبداران برگزار ميكند. قابل ذكر است هم اكنون شركت آبفار با نصب 5۰2 دستگاه كلرزن گازي در سطح استان همه مشتركين خود را تحت پوشش اين سيستم دارد.
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ