اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
مراسم تودیع ومعارفه مدیرامورآبفای گرمی برگزارشد
به گزارش روابط عمومی مهندس آقازاده رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شهری استان اردبیل طی حکمی مهندس جانی زاده را به عنوان سرپرست امورآبفای گرمی منصوب کرد.
دراین مراسم که با حضورفرماندار گرمی و معاون مالی وپشتیبانی شرکت آبفای استان اردبیل و عده ای دیگرازکارکنان این ادارات برگزار شد خیرجو معاون مالی شرکت آبفای ضمن تقدیروتشکراززحمات بی شائبه مدیراسبق امورآبفای گرمی ومعرفی مهندس جانی زاده به عنوان سرپرست این امور ،دلیل مهم تغییر داورپناه را عدم بومی بودن ایشان ومشکلات ناشی ازآن ذکرکرد درادامه این مراسم دبیرفرماندارگرمی با اشاره به شایستگی ولیاقت داورپناه به عنوان یک مدیرواقعی وموفق اظهارداشت مدیری موفق است که بتواند هم برجنبه تخصصی کاردرحیطه اداره خویش وهم برجنبه روابط اجتماعی دربرخورد مابین ادارات وارباب رجوع اشرافیت داشته باشد وی جانی زاده را مدیری جوان ، ساده وبی آلایش توصیف ، وگفت: امیدواریم وی با کارشبانه روزی وتلاش وافربتواند روزبه روزبرتجربیات خویش بیفزاید.
وی ضمن تقدیروتشکراززحمات مهندس آقازاده مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان باتوجه به پیگیریهای وی درافزایش 4برابری اعتبارات سال 89 نسبت به سال قبل خواستار پیشرفت 4برابرکاردرزمینه فاضلاب دراین شهرستان شد درپایان مراسم داورپناه ازهمکاری صادقانه فرمانداردرطی مدیریت خویش وهمکاران امورآبفای گرمی تقدیروتشکرکرد.
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ