اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
رئيس جديد اداره آبفا رونيز فارس معرفي شد
به گزارش روابط عمومي شركت آبفا فارس طي مراسمي با حضور بخشدار رونيز، مهندس معدلي معاون برنامه ريزي شركت آبفا فارس، آقاي عسكري مدير روابط عمومي و آموزش همگاني اين شركت و جمعي از اعضاء شوراي اداري و شوراي شهر رونيز رئيس جديد اداره آبفا اين شهر معرفي و از خدمات رئيس سابق اين اداره تقدير گرديد.
بنا به اين گزارش طي حكمي از سوي مهندس انصاري فرد رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت آبفا فارس آقاي سيدعبدا... ترابي به عنوان رئيس جديد اداره آبفا رونيز منصوب و طي لوحي از خدمات آقاي حميدرضا قاسمي در مدت تصدي اين سمت تقدير گرديد.
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ