اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
برگزاری برنامه آموزشی بین المللی مدیریت آب های فرامرزی
برنامه آموزشی پیشرفته بین المللی مدیریت آب های فرامرزی ، توسط موسسه بین المللی آب استکهلم(SIWI)در 2 تاریخ جداگانه در 3 کشور موزامبیک،سوزیلند و سوئد برگزار می شود.


به گزارش شبکه خبری آب ایران ، تاریخ برگزاری این برنامه آموزشی در کشورهای موزامبیک و سوزیلند ، 12 تا 23 آوریل(23 فروردین تا 3 اردیبهشت 1389) و در کشور سوئد ، 7 تا 11 ژوئن(17 تا 21 خرداد 1389) بوده و آخرین مهات ثبت نام در آن 30 اکتبر 2009 ( 8 آبان 1388 ) است.
هدف کلی این برنامه آموزشی آشنایی شرکت کنندگان با مزیت تشریک مساعی در زمینه راهبردهای مدیریت آب هاب فرامرزی و بهبود توانمندی های آنان در زمینه به کارگیری این راهبردها در سازمان است.
اهداف خاص این دوره عبارتند از : ارتقای توانایی و مهارت شرکت کنندگان برای تشریک مساعی در زمینه مدیریت آب های فرامرزی ، ترغیب سازمان متبوع شرکت کنندگان به برای اتمام تعهدات خود بر حسب فعالیت های مدیریت آب های فرامرزی و حمایت از فرایندهای مدیریتی موجود در حال اجرای آب های فرامرزی که شرکت کنندگان درگیر آن هستند.
دستیابی به بروشور و فرم ثبت نام این دوره از طریق سایت http://www.siwi.org/sa/node.asp?node=700 امکان پذیر است.
فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ