اعضای ویژه

مجری سامانه جامع الکنرونیکی صنعت  آب و فاضلاب www.farabord.com
آدرس وب سايتهاي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اردبیل
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب چهار محال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب سمنان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب فارس
شرکت آب و فاضلاب قزوین
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان
شرکت آب و فاضلاب گلستان
شرکت آب و فاضلاب گیلان
شرکت آب و فاضلاب لرستان
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب همدان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب مشهد
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
استفاده از فناوری‌نانو برای تصفیه آب

استرالیا قصد دارد از فناوری نانو برای تصفیه آب استفاده كند و در این زمینه سرمایه‌گذاری كرده است.به گزارش خبرگزاری فارس، دانشگاه استرالیای جنوبی (UniSA) و شركت SA Water‌، با سرمایه‌گذاری 5/3 میلیون دلار و در چارچوب پروژه‌‌ای مشترك، به دنبال یافتن روش‌هایی هوشمند برای مدیریت و استفاده مجدد از آب در استرالیای جنوبی هستند.
دولت ایالتی و دانشگاه UniSA، به طور رسمی این توافق نامه‌ 5 ساله را امضا كردند. بر اساس این توافقنامه، مركز SA Water برای مدیریت و استفاده مجدد از آب ایجاد خواهد شد. در حال حاضر این همكاری منجر به نتایج درخشانی در زمینه كاربردهای مدیریت آب، با استفاده از مدل‌های شیرین كردن آب دریا با مصرف انرژی پایین و فناوری‌های پاك، و از طریق مدل‌های بهبود یافته برای برداشت و استفاده مجدد از فاضلاب شهری است.
این پروژه تحقیقاتی نه تنها به دنبال توسعه‌ی روش‌های مدیریت و استفاده بهتر از منابع طبیعی آب است، بلكه به دنبال بررسی فناوری‌های جدید پیشرفته از جمله فناوری‌نانو و روش‌های جدید فیلتراسیون است تا از طریق آ‌ن‌ها عرضه پایدار آب در آینده را ممكن سازد.
این مركز تبدیل به مركز انتقال فناوری‌ به صنعت و مكانی مناسبی برای آزمایش نظریه‌ها و نوآوری‌های جدید در حوزه فناوری‌های نوظهور خواهد شد. بنابراین هدف نهایی این مركز، توسعه راهبردهای و سیستم‌های عملی و ارائه بهترین روش‌ها برای كسب، استفاده و بازیافت آب است.
سیستم‌های تصفیه آب با مصرف انرژی پائین، فناوری‌های تصفیه پیشرفته و مبتنی بر فناوری‌نانو از جمله تجهیزات موجود در این مركز هستند.

فرابرد شبکه انجمن متخصصین آب و فاضلاب        شرکت هیدرو پارس 

تبلیغ